Temeljito ispitivanje

Kao vodeći svjetski proizvođač ‘deep-cycle’ baterija Trojan shvaća važnost pouzdanosti baterija u uspješnom radu opreme koju napajaju.
Kako bi se osigurao najveći nivo kvalitete i karakteristika, Trojan provodi opsežna ispitivanja svojih proizvoda, a što uključuje:

  • Spektroskopsku tehniku atomske emisije (ICP/SPARK) za praćenje nečistoća u sirovini olovnih baterija.
  • Kemijsku titracijsku analizu kemijskog odnosa sastojaka.
  • Ispitivanje kapilarnog protoka poroznosti naših separatora za učinkovit protok kiseline, rendgensku difrakciju kristalne strukture u našoj smjesi.
  • Autopsiju baterija i dijagnostičko ispitivanje za analizu dijelova i grešaka baterije.

    To su samo neka od internih ispitivanja koja se koriste pri optimiranju proizvoda, karakteristika i ispitivanja strukture. Bitna komponenta ukupne usmjerenosti na kvalitetu proizvoda je investiranje u nezavisno ispitivanje proizvoda, kako bi se dobile vrijedne obavijesti o karakteristikama proizvoda, te procijenila pouzdanost i potvrdila ukupna kvaliteta proizvoda. Ova investicija nam omogućuje isporuku najboljih proizvoda. U nedavnom istraživanju T-875 uronjenih baterija, koje je obavila tvrtka specijalizirana za električko i fizičko ispitivanje olovnih baterija, Trojanove baterije su bile na vrhu održivog kapaciteta i ukupnih ampersati.


    Važnost ispitivanja PV baterija prema IEC 61427 standardu

    Međunarodno elektrotehnička komisija (IEC) svojim standardom 61427 navodi kriterije karakteristika prema kojima se sve baterije za PV aplikacije mogu i trebaju mjeriti. IEC ispitivanje pokazuje da Trojanove Industrijske i Premium baterije mogu izdržati ekstremne radne uvjete uz tipično duboko pražnjenje, ponovno punjenje i parcijalno punjenje. Za više informacija o Trojanovom IEC 61427 ispitivanju pogledajte slijedeće izvještaje.