Nafta i plin

Kada se radi o nafti i plinu, Trojanove baterije koje ne treba održavati održavaju ispumpavanje u toj grani privrede.

Trojanove ‘deep-cycle’ AGM baterije daju pouzdanu pohranu energije, koju zahtijeva oprema u industriji nafte i plina.

Baterije bez potrebe za održavanjem su idealne za korištenje u teškoj radnoj okolini, kao i na udaljenim mjestima gdje nedostatak infrastrukture traži pouzdane, učinkovite izvore napajanja.

Bez obzira, da li se napaja kemijska pumpa za ubrizgavanje, napajanja solarnom energijom, da li se podržava daljinski SCADA monitoring ili osvjetljenje i oprema za nadzor, Trojanove baterije daju maksimalno održive karakteristike, te povećan izlaz energije, koji se zahtijeva u industriji nafte i plina.

Baterije za industriju nafte i plina

12V Baterije