Pitanja koja se često postavljaju

Pogledajte popis u nastavku, te potražite odgovor na svoje pitanje. Uz to, pogledajte i Trojanove priručnike ili pogledajte video uratke za dodatne obavijesti o održavanju baterija.

Mjerenja i otklanjanje smetnji

Održavanje

Razvrstavanje

Punjenje

Kodovi za datume

Aditivi i vanjske komponente

Odabir baterije

Uobičajne greške

Temperaturni čimbenici i učinci

Recikliranje baterija

Mitovi o baterijama

Za dodatne obavijesti obratite se našoj službi za tehničku podršku.

Mjerenja i otklanjanje smetnji

1. Kako se može utvrditi da je uronjena baterija neispravna ?
Za određivanje, da li baterija u nekom sustavu čini problem, odvojite cjelokupno opterećenje, potpuno napunite baterije, te ih odvojite od izvora punjenja. Ostavite svaku bateriju u sustavu u stanju otvorenog kruga tijekom jednog sata. Mjerite napon svake baterije. Ukoliko se napon razlikuje 0,15 V za 6 V baterije ili 0,22 V za 12 V baterije uočili ste problem. Napon baterije sam za sebe ne potvrđuje problem. Kada ste uočili gore navedena odstupanja, izvršite očitavanje specifične težine elektrolita pomoću hidrometra. Ukoliko se specifična težina razlikuje za više od 0,030 (30 točaka), izvršite izjednačavajuće punjenje baterije, te bateriju ponovno ispitajte.

2. Kako se stanje napunjenosti uronjene baterije može točno mjeriti ?
Stanje napunjenosti olovne baterije s kiselinom se najtočnije određuje mjerenjem specifične težine elektrolita. To se obavlja hidrometrom. Napon baterije također pokazuje nivo napunjenosti pri mjerenju otvorenog kruga. Za točno očitavanje napona potrebno je, da baterija miruje najmanje jedan sat, kako bi se napon stabilizirao.

3. Koliko jako se smije baterija naginjati ?
Za uronjene baterije je maksimalni preporučeni nagib 22° od okomice. AGM i Gel baterije mogu raditi i u okomitom i u vodoravnom položaju.

4. Može li se smanjiti održavanje, ukoliko se ne vrši odzračivanje uronjenih baterija ?
Time se smanjuje učestalost punjenja vodom, no pri tome se razvija stratifikacija, gdje je specifična težina elektrolita lakša na vrhu baterije, a veća na dnu. Posljedica su slabije karakteristike i kraći rok trajanja.

5. Što se koristi za čišćenje baterije i neutralizaciju elektrolita ?
Otopina natrijevog bikarbonata i vode. Uzmite šalicu natrijevog bikarbonata na svakih 4,54 litre vode.

6. Kolika je specifična težina potpuno napunjene uronjene baterije ?
Očitavanje hidrometra od 1,277 ili veće pokazuje da je najveći broj Trojanovih baterija potpuno napunjen. Ta vrijednost vrijedi uz temperaturu od 27 °C. Za temperaturne korekcije pogledajte odjeljak „Temperatura“ u ovom poglavlju.

7. Što je ispravna specifična težina Premium Line baterija ? Rečeno mi je, da je Trojan promijenio vrijednost specifične težine za ovu liniju. Da li je to točno ? Kako odrediti pravilnu specifičnu težinu kod ove linije baterija ?
Da, Trojan je promijenio vrijednosti za Premium Line u ožujku 2012. kako bi izbjegao zbrku o pravilnim vrijednostima specifične težine Premium Line u odnosu na Signature Line. No ipak, ova promjena nema utjecaj na broj ciklusa pražnjenja. Premium Line proizvedene prije ožujka 2012. imaju nazivnu ST od 1,260, a one proizvedene nakon tog datuma 1,280. Za određivanje datuma proizvodnje pogledajte „Kodovi za datum“ na negativnom priključku, koji se sastoji od slova i brojki. Slova se odnose na mjesec, a brojke na godinu. A2 = siječanj 2012., B2 = veljača 2012 itd.

Održavanje

1. Koliki je rok trajanja baterije na polici ?
Ograničavajući čimbenik roka trajanja na polici je iznos samo-pražnjenja, koji pak ovisi o temperaturi. VRLA baterije imaju samo-pražnjenje manje od 3% mjesečno pri 25°C. Uronjene baterije imaju samo-pražnjenje do 15% mjesečno pri 25°C. VRLA baterije ne smiju se pohranjivati dulje od 6 mjeseci pri 25°C bez nadopunjavanja. Specifična težina ili napon uronjenih baterija se treba kontrolirati svakih 4-6 tjedana, te zatim naglo puniti baterije, kada im kapacitet padne na 70%. Kada se baterije žele upotrijebite nakon dulje pohrane, preporučuje se puniti ih prije korištenja.

2. Može li se specifična težina koristiti za otklanjanje kvarova baterije ?
Specifična težina baterije je odličan alat za određivanje stanja napunjenosti baterije i njene mogućnosti punjenja. No, specifična težina može dovesti do pogrešnog zaključka ako se ne uzmu u obzir uvjeti pod kojima je mjerenje izvršeno. Dva glavna izvora grešaka su nedostatak temperaturne kompenzacije i dodavanje vode. Obzirom da ST baterije ovisi o temperaturi, mora se obaviti temperaturna kompenzacija. Najbolji način za kompenziranje niskih temperatura je odbiti 4 točke od očitanja za svakih 5,5 °C ispod 27°C. S druge strane, za visoke temperature treba dodati 4 točke očitanju za svakih 5,5 °C iznad 27°C. Također voda se treba dodati tek kada je baterija potpuno napunjena, jer nivo elektrolita varira u ovisnosti o napunjenosti i najviši je, kada je baterija potpuno puna. Koristiti treba destiliranu vodu, te zapamtiti da dodavanje vodu smanjuje specifičnu težinu, Specifična težina se ne može koristiti kao pouzdan izvor, ukoliko ne uzmemo u obzir sve gore navedeno.

3. Da li je normalno, da uronjene baterije gube vodu ?
To je potpuno normalno. One gube vodu zbog odzračivanja koje se događa kod svakog punjenja. Odzračivanje je važan dio postupka punjenja. Ono omogućuje, da se elektrolit dobro miješa, te omogućuje bateriji punu napunjenost na kraju postupka punjenja. No, pri tome dolazi i do gubitka vode. Vodu treba dodavati tek kada je baterija potpuno napunjena, jer nivo elektrolita varira o stanju napunjenosti i najviši je kad je baterija potpuno puna. Pravilan nivo elektrolita je 0.32 cm ispod dna poklopca. Koristiti isključivo destiliranu vodu.

Kod dodavanja vode u L16RE-2V bateriju vodu treba dodati na sva tri otvora.

4. Kada treba dodavati vodu uronjenim baterijama ?
Voda se gubi tijekom punjenja uronjenih baterija. Najbolji trenutak za dodavanje vode je uvijek na kraju punjenja, ako ploče izložene zraku dodajte dovoljno vode da prekrijete ploče prije početka punjenja. Po završetku punjenja provjerite elektrolit.

5. Koliko često treba dodavati vodu u uronjene baterije ?
Najbolje je provjeriti redovito nove baterije, jer vam daju dobar podatak o tome koliko često primjena zahtijeva dodavanje vode. UPOZORENJE: Potpuno nova baterija može imati niski nivo elektrolita. Najprije napunite bateriju, pa zatim po potrebi dodajte vodu. Dodavanje vode prije punjenja može za posljedicu imati izlijevanje elektrolita.

6. Može li se dodavati deionizirana voda u uronjene baterije, umjesto destilirane vode ?
Da. No, destilirana voda se preferira, jer čak i deionizirana voda, koja ima uklonjene sve slobodne ione, može sadržavati neke minerale štetne za bateriju. Uz to, destiliranu vodu se i lakše nabavlja.

7. Koji je pravilan nivo elektrolita ?
Nivo tekućine treba biti 0,32 cm ispod dna poklopca. Nivo elektrolita ne smije pasti ispod vrha ploče.

8. Što su pravilne vrijednosti momenta stezanja kod spajanja baterija ?
Ne preporučujemo djelomičnu zamjenu sklopa uronjenih baterija. Ponašanje baterija tijekom pražnjenja i punjenja se mijenja tijekom roka trajanja, pa ako su sve baterije jednako stare imaju i približno iste karakteristike. Opasnost pri zamjeni samo jedne baterije se sastoji u tome, da starije baterije zahtijevaju jače punjenje od novih, a kako se sve nalaze u istom strujnog krugu, nove se prepunjavaju. Također postoji i mogućnost da se stare baterije ne pune dovoljno, jer ukupni napon svih baterija nije dobra mjera za cijelu grupu. Sustav punjenja može smatrati da su SVE baterije dosegle željeni napon, te prerano zaustaviti punjenje.

Terminal Type Terminal Type Torque (in/lbs) Torque (N•m)
ELPT, EHPT, EUT, LT, WNT, DWNT, UT 95 – 105 11 – 12
EAPT, AP 50 – 70 6 – 8
IND 100 – 120 11 – 14
M6 30 3 – 4
M8 85 – 95 10 – 11
ST 120 – 180 14 – 20

UPOZORENJE: Nemojte suviše jako stezati priključke, jer mogu puknuti, rastopiti se i dovesti do požara.

9. Može li se uronjena baterija smrznuti ?
Jedini način da se baterija smrzne je taj, da ju se ostavi u stanju djelomične ili potpune ispražnjenosti. U tom stanju elektrolit postaje sličan vodi, pa se povećavaju i temperature pri kojima može doći do smrzavanja. Temperatura smrzavanja elektrolita potpuno napunjene baterije je -69°C. Uz 40% napunjenosti elektrolit se smrzava na približno – 9°C.

10. Što je očekivani rok trajanja baterije ?
Očekivani rok trajanja je dinamička vrijednost i ovisi o primjeni i o cijelom nizu specifičnih varijabli. Rok trajanja ovisi o pravilnom određivanju skupa baterija, dubini pražnjenja, vrsti opterećenja, načinu održavanja, temperaturi okoliša i o algoritmu punjenja.

11. Može li se djelomično zamijeniti jedna od uronjenih baterija ?
Ne preporučujemo djelomičnu zamjenu sklopa uronjenih baterija. Ponašanje baterija tijekom pražnjenja i punjenja se mijenja tijekom roka trajanja, pa ako su sve baterije jednako stare imaju i približno iste karakteristike. Opasnost pri zamjeni samo jedne baterije se sastoji u tome, da starije baterije zahtijevaju jače punjenje od novih, a kako se sve nalaze u istom strujnog krugu, nove se prepunjavaju. Također postoji i mogućnost da se stare baterije ne pune dovoljno, jer ukupni napon svih baterija nije dobra mjera za cijelu grupu. Sustav punjenja može smatrati da su SVE baterije dosegle željeni napon, te prerano zaustaviti punjenje.

Razvrstavanje

Što znače iznosi 20 h i 100 h ?
100 h je indeks koji se koristi u industriji baterija za usporedbu raznih tipova i dimenzija. 100 h je iznos amper sati koje baterija daje tijekom pražnjenja od 100 h. Kapacitet baterije u Ah je dinamička vrijednost koja ovisi o struji pražnjenja. Napr., baterija koja se prazni s 10 A dati će veći kapacitet od baterije koja se prazni s 100 A. Uz 100 oznaku baterija može dati više Ah, nego uz 20 Ah oznaku, zato što 100 h oznaka koristi mnogo manju struju pražnjenja od 20 h. Obje vrijednosti se koriste kao osnovica u raznim dijelovima svijeta. Svaki iznos će vam ipak dati isti pogled na bateriju. Baterija većeg kapaciteta ima veće 5 h i 20 h iznose od baterije manjeg kapaciteta.

Punjenje

1. Kada treba obaviti izjednačavajuće punjenje ?
Izjednačavanje treba napraviti nakon kupnje baterije (naziva se i osvježavajuće punjenje), pa zatim redovito po potrebi. Učestalost ovisi o primjeni. Treba pratiti napon baterije i specifičnu težinu kako bi se odredilo kada je potrebno izjednačavanje. Na primjer, izjednačavanje je potrebno ako je izmjerena specifična težina ispod preporučene vrijednosti proizvođača nakon punjenja (preporučena vrijednost za Trojanove ‘deep-cycle’ baterije je 1,285 ± 0,007 pri 27 °C). Izjednačavanje je također potrebno, ako specifična težina pojedine ćelije odstupa za 30 točaka ili više. Uz to i smanjene karakteristike mogu biti indikacija da je je izjednačavajuće punjenje potrebno. Izjednačavajuće punjenje treba obaviti kada je napon pojedine baterije veći za 0,15 V za 6 V baterije ili 0,30 V za 12 V baterije.

2. Javlja li se kod ‘deep-cycle’ baterija memorijski efekt ?
Olovne baterije s kiselinom ne razvijaju memorijski efekt. To znači da ne trebate jako ili potpuno isprazniti bateriju prije ponovnog punjenja. Za optimalne karakteristike i rok trajanja općenito se preporučuje pražnjenje od 20 do 50% nazivnog kapaciteta baterije, iako se baterija može prazniti i do 80%.

Kodovi za datume

Kako se označavaju na baterijama datumi ?
Negativni priključak – datum slanja. Kod označava mjesec i godinu kada je baterija poslana iz tvornice. SLOVA označavaju mjesece, A do L (A= siječanj, B=veljača itd), brojevi označavaju zadnju znamenku godine.

Primjer:
G4 – znači da je baterija poslana iz tvornice u srpnju 2014.

Aditivi i vanjske komponente

1. Mogu li se koristiti aditivi ?
Trojan ne preporučuje, kao i drugi proizvođači, bilo što dodavati u baterije osim destilirane vode. Opsežna istraživanja su pokazala da većina aditiva ne pomaže, a ustvari neki više štete nego koriste. Dodavanje bilo čega osim vode dovodi do gubitka garancije.

2. Preporučuju li se upotreba desulfatora ?
Ne preporučujemo niti upotrebu desulfatora. U baterije ne treba ništa dodavati osim destilirane vode.

3. Dodaje li se kiselina u baterije?
Pod normalnim radnim uvjetima nikada ne treba dodavati kiselinu. Dodaje se samo destilirana voda ili evtl. deionizirana ili čista pitka voda.

Odabir baterije

1. Kako odabrati pravu bateriju za primjenu ?
Odabir baterije zahtijeva i podršku tehničara ili servisera.
Obratite se prodavaču Trojanovih baterija ili našem servisnom odjelu.

2. Što je razlika između ‘deep-cycle’ baterije, baterije za pokretanje i baterija s dvostrukom namjenom ?
‘Deep-cycle’ baterija ima mogućnost temeljitog pražnjenja i može se mnogo puta puniti tijekom roka trajanja. Konstruirana je specifično za napajanje električne opreme tijekom dugog vremenskog razdoblja. Automobilska baterija ili baterija za pokretanje je konstruirana za kratke udare snažne struje i ne može izdržati više od nekoliko temeljitih pražnjenja. To je razlog zašto ne možete pokrenuti automobil, ako slučajno ostavite svjetla više puta. Na primjene gdje se zahtjeva pokretanje motora i ‘deep-cycle’ karakteristike koristi se baterija dvostruke namjene. Ona nije niti isključivo za start, niti isključivo ‘deep-cycle’ nego kompromis tih dviju karakteristika. Za primjene u postrojenjima obnovljive energije treba koristiti isključivo ‘deep-cycle’ baterije.

3. Što je bolje ? 24 V ili 48 V sustavi ?
Sustavi gdje je opterećenje veće od 100 W i to trajno, koriste radije više napone, poput 24 V i 48 V, jer se time smanjuju dimenzije žica potrebne za smanjenje pada napona, a što utječe na ukupne troškove žica, te na lakše postavljanje.

4. Zašto proizvođači koriste različite slitine u baterijama (olovo – kalcij, olovo- antimon, olovo – selenij itd.)?
Sastav rešetke ploča može imati veliki utjecaj na radne karakteristike, poput ponašanja na održavajuće punjenje i broj ciklusa punjenja – pražnjenja. Starije olovo – antimon baterije daju veći broj ciklusa, no zahtijevaju češće dodavanje vode, naročito pri kraju roka trajanja zbog migracije antimona između ploča. Ćelije sa slitinom olovo – kalcij zahtijevaju znatno manje dodavanje vode, no imaju i manji broj ciklusa. Slitina olovo – selenij je ustvari slitina olovo – antimon s dodatkom selena kao sredstva za otvrdnjavanje. Takve slitine daju dobar broj ciklusa i zadržavaju trajno pristojan mali broj dopunjavanja vodom.

Uobičajene greške

1. Što su najčešće greške koje rade korisnici uronjenih baterija ?
Preslabo punjenje : Kontinuirani rad baterije s djelomičnom napunjenošću ili pohrana ispražnjenih baterija ima za rezultat stvaranje olovnog sulfata na pločama, to se naziva –sulfatizacija. Ovi uvjeti smanjuju karakteristike baterije, te mogu dovesti rano do grešaka. Premalo punjenje uzrokuje također i stratifikaciju.

• Preveliko punjenje: Trajno punjenje uzrokuje ubrzanu koroziju pozitivnih ploča, značajnu potrošnju vode, a u nekim slučajevima i štetne temperature u olovnim baterijama s kiselinom.
• Premalo vode: Kod uronjenih baterija voda se gubi tijekom punjenja. Ukoliko nivo elektrolita padne ispod vrha ploča dolazi do nepopravljivog oštećenja. Nivo vode treba kontrolirati i rutinski održavati.
• Previše vode: Dodavanje previše vode dovodi do razrjeđenje elektrolita, te do smanjenja karakteristika. Uz to, dodavanje vode prije punjenja može dovesti do izlijevanja elektrolita, te do nepotrebnih postupaka održavanja.

Temperaturni čimbenici i učinci

1. Kako temperatura utječe na karakteristike baterija ?
Viša temperatura – iznad 27°C općenito povećava kapacitet baterije na račun roka trajanja. Više temperature povećavaju samopražnjenje. Temperature niže od 27°C smanjuju kapacitet baterije i produžuju rok trajanja. Niže temperature usporavaju samopražnjenje. Stoga je optimalno da baterije rade na ili oko 27 °C.

2. Kako se određuje kapacitet baterije pri nižim/višim temperaturama ?
Kapacitet baterije u osnovi linearno ovisi o temperaturi. Grubo pravilo je da se za svakih 9°C iznad 27°C kapacitet povećava za 10%. a za svakih 9°C ispod 27°C kapacitet se smanjuje za 10%.

3. Kako se temperatura uzima u obzir kod očitanja specifične težine ?
Temperatura utječe na očitanje specifične težine. Pri povećanju temperature otopina elektrolita ekspandira, a pri smanjenju temperature otopina se kontrahira. Grubo pravilo se sastoji u korekciji očitanja specifične težine u odnosu na temperaturu. Trojan preporučuje da za svakih 5,5°C iznad 27°C treba dodati četiri točke očitavanju hidrometra.

Primjer: Pri 32°C hidrometar očitava 1,250, pa treba dodati 1,250 + 0,003 = 1,253
Primjer: Pri 21°C hidrometar očitava 1,250, pa treba odbiti 1,250 – 0,003 = 1,247.

4. Kako se kompenzira napon punjenja ovisno o temperaturi ?
Temperatura utječe na očitavanje napona. Pri povećavanju temperature napon se smanjuje i obrnuto. Evo odnosa:

Za svakih 1°C ispod 25°C dodati 0,005 V po ćeliji na postavljenu vrijednost napona punjača.

  • 12 V baterija pri 21°C: Preporučeni napon punjenja pri 25 °C je 14,8 V. Korigirani napon 14,8V + (6 ćelija x 4°C ispod x 0,005V) = 14,92 V

Za svakih 1°C iznad 25°C odbiti 0,005V po ćeliji na postavljenu vrijednost napona punjača

  • 12V baterija pri 29,5°C: Preporučeni napon punjenja pri 25 °C je 14,8 V. Korigirani napon 14,8 – (6 ćelija x 4,5°C iznad x 0,005V) = 14,67 V

5. Postoji li maksimalna temperatura kod punjenja baterija ?
Kod punjenja olovnih baterija s kiselinom temperatura ne smije prijeći 48,8°C. Pri toj temperaturi bateriju treba odvojiti od punjača i opterećenja kako bi se ohladila prije nastavka punjenja.

Recikliranje baterija

1.  Mogu li se olovne baterije s kiselinom reciklirati ?
Ovu vrstu baterije moguće je 97% reciklirati. Olovo je materijal koji se danas najviše reciklira na svijetu. Cjelokupno olovo koje Trojan kupuje za rešetke i mala kućište je reciklirano olovo. Plastični spremnici i poklopci starih baterija se neutraliziraju, obnavljaju i koriste u proizvodni kućišta novih baterija. Elektrolit se može procesuirati za upotrebu kod reciklirane otpadne vode. U nekim slučajevima elektrolit se čisti i ponovno procesira, te prodaje kao elektrolit za baterije. U drugim slučajevima sadržaj sulfata se uklanja kao amonijev sulfat, te se koristi u umjetnim gnojivima separatori se često koriste kao gorivo u procesu recikliranja.

2. Gdje se recikliraju stare baterije ?
Stare baterije se mogu vratiti prodavaču, proizvođaču, automobilskim servisima, te drugim ovlaštenim centrima za recikliranje. Ukoliko niste sigurni, gdje vratiti stare baterije, obratite se prodavaču ili servisu.

Mitovi o baterijama

1. Što su najčešći mitovi o baterijama ?

  • Dodavanjem aspirina u svaku ćeliju sprečava sulfatizaciju i produžuje vijek trajanja. Aspirin je acetilsalicilna kiselina koja napada pozitivnu rešetku i aktivni materijal.
  • Pohranjivanje baterija na betonu ju brže prazni. Prije mnogo vremena, kada su baterije bile rađene od prirodne gume to je bilo točno. No, danas se kućišta baterija rade od polipropilena ili drugih modernih materijala koji omogućuju pohranu bilo gdje. Na iznos praženjenja baterije utječe konstrukcija, dob i temperatura okoliša. Najveća opasnost kod pohrane na betonu je od istjecanja tekućine iz baterije koja može oštetiti beton.