Marine/RV linija uronjenih baterija

Solar Premium baterije su optimirane za primjenu u postrojenjima obnovljive energije koja rade u teškim uvjetima, kao što su fluktuacije ili ekstremne temperature, udaljene lokacije, te isprekidana priroda solarne i vjetro energije.

Trojanova Plus serija ‘deep-cycle’ baterija pruža jedinstvene nenadmašne karakteristike i koristi našim korisnicima, a sadrži naš ekskluzivni Maxguard Advanced Design Separator i Aplha Plus Paste s T2 Technology.

Karakteristike i prednosti:

  • Trojanov sustav za ventiliranje na vrhu omogućuje sigurnije, brže i jednostavnije punjenje baterija vodom.
  • Trojanov otvor za ventiliranje pruža ugrađeni indikator maksimalnog nivoa za precizno punjenje vodom, te omogućuje bolje karakteristike i dulji rok trajanja.
  • Trojanov ugrađeni priključci omogućuju veću trajnost.

Marine/RV linija uronjenih baterija

6V Baterija

12V Baterija